12 LGBTİ+ ÖRGÜTÜNDEN KAYYUM ATAMALARINA TEPKİ BİLDİRİSİ

19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye eşbaşkanları Adnan Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk’ün görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin bir tepki de LGBTİ+ örgütlerinden geldi.

12 örgüt tarafından kayyum atamalarına karşı yapılan yazılı açıklamada, “Belediyelere kayyım atanması, siyasi darbedir” denildi.

Antidemokratik uygulamalara dikkat çekilen açıklamada, “Bu siyasi darbe, saray rejiminin antidemokratik uygulamalarla halkın iradesini gasp etmesidir. Demokratik bir hukuk devletinde olması gereken ise devletin taraf olduğu temel hak ve özgürlükleri düzenleyen sözleşmelerdeki yükümlülüklerine uygun olarak anti demokratik uygulamalarla mücadele etmesidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamı ise şöyle:

“OHAL’in hukuksuz uygulamaları sonucu hiçbir somut delil gösterilmeden siyasi saiklerle ve keyfi uygulamalarla binlerce kişi KHK’lerle ihraç edilmiş, tutuklanmış, hapsedilmiş ve hatta sivil ölüme sürüklenmişti. Bölgedeki 98 belediyeye kayyım atanmış ve halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.”
“Kayyım döneminde LGBTİ+’ların kazanımlarına saldırılar artmış ve yerel yönetimle kurulan homofobi ve transfobi karşıtı ilke temelli tüm iletişim ve ilişkinin önü kesilmişti. Daha önce LGBTİ+’ların kullanımına açık pek çok mekan devletin kurumlarına tahsil edilmişti. LGBTİ+’ların sosyalleştiği ve etkinliklerini düzenlediği mekanlar polis ablukasına alınmış, kadın merkezleri kapatılmış, işlevsiz hale getirilmişti.”
“Bedenimiz ve cinselliğimizden endişe ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ+’larla ilgili nefret söylemiyle belediyelere atanan kayyım arasındaki ilişki görünmez değildir. Son dönemde 2019 Onur Yürüyüşlerine müdahale edilmesi, Munzur Festivalinde gerçekleştirilmesi planlanan LGBTİ+ etkinliğinin valilik tarafından yasaklanması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, LGBTİ+’ların “sapkınlık ve ahlaki bozulma” içinde olduklarına dair verdiği fetva LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını teşvik etmiştir.”
“Kayyım atamalarıyla LGBTİ+’lara saldırıların aynı döneme denk gelmesi tesadüf değildir. Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve kayyım atamaları bedenlerimizi denetim almaya çalışan saray rejiminin ve kalıcılaştırılmış OHAL sisteminin tezahürüdür. LGBTİ+ varoluşu yerel yönetimlerin merkezi yönetime bağlanmasıyla bilinçli ve sistemli olarak yok oluşa sürüklenmek istenmektedir.”
“Bununla birlikte kayyımın atanmasına karşı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını barışçıl yöntemlerle kullanan yurttaşlar biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak darp edilmiş ve gözaltına alınmıştır. Çocuklara ters kelepçe takılmıştır. Temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası metinlerde hiçbir sınırlamaya tabi tutulmayan işkence yasağı ihlal edilmiş, bu işkence görüntüleri medyaya yansımıştır.”
“Türkiye’de son yıllarda Gezi Direnişi, Onur Yürüyüşleri, 8 Mart Gece Yürüyüşleri, 1 Mayıs Yürüyüşleri gibi barışçıl gösteri ve toplantı yürüyüşlerine yapılan orantısız müdahaleler yapısal bir sorun haline gelmiş ve pek çok yurttaşın başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmiştir.”
“Walter Benjamin’in deyişiyle, “ezilenlerin geleneği, bugün yaşadığımız ‘olağanüstü halin’ kural olduğunu gösteriyor bize. Bizim yapmamız gereken de hakiki olağanüstü hali açığa çıkarmak ve böylece faşizm karşısındaki konumumuzu güçlendirmektedir.”
“Bizler aşağıda imzaları bulunan LGBTİ+ örgütleri olarak kayyıma ve yasakçı başkanlık sisteminin antidemokratik uygulamalarına karşı sessiz kalmayacağımızı ve mücadelemizi barışçıl yollarla şimdiye dek nasıl sürdürdüysek bundan sonra da artırarak devam ettireceğimizi bildiriyoruz.”

İmzacılar şöyle:

BİZ Antalya Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği, Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi, Gaziantep ZeugMADİ LGBTİ, Hacettepe Queer Deer, İHD Antalya LGBTİ+ Komisyonu, KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu, Kızıl Okyanus LGBTİ+, Kocaeli LGBTİ+ İnisiyatifi, Kuir Eskişehir LGBTİ, Lavender LGBTİQ+ Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu, şugarmekanlar, Queer Anka