ANAYASA MAHKEMESİ EŞCİNSEL İLİŞKİDE BULUNAN ASKERLERİN ORDUDAN ATILMASINI ANAYASA’YA AYKIRI BULMADI

Anayasa Mahkemesi, eşcinsel ilişkide bulunan askerlerin TSK’dan atılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı bulmadı

Anayasa Mahkemesi, eşcinsel ilişkide bulunan askerlerin TSK’dan atılmasını öngören kanun hükmünün, hukuka ve Anayasa’ya uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, bu çerçevede, Askeri Ceza Kanunun 153. maddesinde yer alan “gayri tabii mukarenette bulunmak”‘ suçunu işleyen askerlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasını ve erbaşlar için ise rütbenin geri alınması öngören cezaların iptal istemini reddettti. Karar 20 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İŞTE AYM KARARI:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 Esas Sayısı : 2015/68 Karar Sayısı: 2017/166 Karar Tarihi: 29.11.2017

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Askeri Yargıtay 1. Dairesi

İTİRAZIN KONUSU: 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 22.3.2000 tarihli ve 4551 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 153. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 10. ve 20. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Sanık hakkında “gayri tabii mukarenette bulunmak”‘ suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 153. maddesi şöyledir:

“İffetsiz bir kimse ile evlenen veya böyle bir kimse ile yaşayanlar

Madde 153- (Değişik :22/3/2000 – 4551/31 md.)

İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar eden asker kişiler hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasına, erbaşlar hakkında rütbenin geri alınmasına hükmolunur.

Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması cezası verilir.”

Kararın tüm metni için tıklayın.

Kaynak: Memurlar.net