ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE ABD’DE HETEROSEKSÜELLİK CİDDİ ŞEKİLDE AZALIYOR

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC)  yaptığı araştırmaya göre ABD’de kendini biseksüel olarak tanımlayan ve kendisini heteroseksüel olarak tanımlayıp eşcinsel ilişki deneyimi gerçekleştiren insan sayısı azımsanmayacak kadar artış gösteriyor.

Yaşları 18 ile 40 arasında değişiklik gösteren kadın ve erkekler arasında, 2006 – 2010 yılları arasında yapılan ilk araştırma ve 2013 – 2016 yılları arasında yapılan son araştırmadan alınan artış verilerine göre, son yıllarda ABD vatandaşlarında eşcinsel deneyimlere daha açık bir bakış gözlemleniyor.

Son araştırmanın verilerine göre, kendisini heteroseksüel olarak tanımlayan kadınların %12,6’sı, ve erkeklerin %2,8’i eşcinsel ilişki yaşamayı merak etmiş ve denemiş.

Verilere göre, 2010 yılında araştırmaya katılan kadınların %3,9’u, erkeklerin ise %1,2’si kendilerini biseksüel olarak tanımlarken, 2016 yılındaki verilere göre kadınların %5’i ve erkeklerin %2’si kendilerini biseksüel olarak tanımlamaktan çekinmiyor.

Araştırma ayrıca, kendisini homoseksüel veya biseksüel olarak tanımlayan kadınların %16,4’ü ve erkeklerin ise %11,4’ü henüz hiç eşcinsel ilişki yaşamamış.