DARP EDİLEN TRANSLAR AÇILAN DAVADA SANIK OLARAK YARGILANACAK

Mart ayında Eskişehir’de bulunan “222 Park” isimli mekan görevlileri ve olay yerine gelen ve ayrımcılığa maruz kalmış transları darp eden kolluk kuvvetlerinin şikayeti üzerine açılan davada mağdur translar “sanık” konumunda yargılanacak.

Geçtiğimiz Mart ayında biri Pembe Hayat Denetim Kurulu üyesi iki trans kadın ve bir trans erkek, Eskişehir’de bulunan “222 Park” isimli eğlence mekana alınmamış ve darp edilmiş, ardından çağırdıkları kolluk kuvvetleri tarafından da saldırıya uğramışlardı. Konuyla ilgili saldırının mağduru translar, darp raporu almak için gittikleri hastanede de muayene sırasında kolluk kuvvetleri tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya maruz kalmıştı.

Olayın ardından karakola giderek ifade veren ve saldırıya uğradıkları için ve mekana alınmayarak ayrımcılığa maruz kaldıkları için şikayetçi olan transların başvurusuna dair takipsizlik kararı çıktı.

Mağdur translar sanık konumundalar!

Olayın en başında, mekana girmek istemeleri; ancak mekan görevlileri tarafından içeri alınmamaları ve darp edilmelerine rağmen olay yerine gelen kolluk kuvvetleri ve mekan görevlileri mağdur ettikleri ve saldırdıkları translardan şikayetçi oldular. “Kamu görevlisine hakaret ve yaralama” kapsamında “yargılanacak” transların, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaları göz ardı ediliyor.

“Bu tavır, sıklıkla karşılaşılan bir ayrımcılık eylemidir!”

Konuyla ilgili Pembe Hayat Derneği avukatı Emrah Şahin, şunları söyledi:

“Bir eğlence işletmesine girmek istediği için ayrımcılığa maruz kalan ve işletmeye alınmayan denetim kurulu üyemize takınılan tavır, alışmayı reddettiğimiz ancak sıklıkla karşılaşılan bir ayrımcılık eylemi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği ve sair kurumlar da LGBTİ+’ları yok saydığından bu açıdan kurumsal bir ayrımcılık da söz konusu. Bittabi mağdurun ayrımcılığa maruz kalmasının yanı sıra işletme güvenliği tarafından ayrımcılığın ardından gelen sözlü ve fiziksel şiddete de maruz kalması neticesinde mağdur ve arkadaşları 155’i arayarak kolluk kuvvetlerinden yardım talep etmiş, olay yerine gelen kolluk kuvvetleri de işletmenin güvenlikleri ile bir olarak mağdurlara fiziksel ve sözlü şiddet uygulamıştır. Faillerin yanında yer alan kolluk görevlileri kabahatlerini örtmek için her zamanki gibi birbirlerine şahit olarak mağdur ve arkadaşları hakkında şikayetçi olmuşlardır. Savcılık da mağdurun şikayetini dikkate almazken kolluk ve güvenliğin şikayetini dikkate almış, hali hazırda mağdur olan denetim kurulu üyemizi ve arkadaşlarını bir kez daha bu sefer yargı önünde mağdur etme yolunda adım atmıştır. LGBTİ+’ların hakları söz konusu olduğunda sivil, kolluk ve yargının bir araya gelerek nasıl da ayrımcılık ve şiddeti el birliğiyle meşrulaştırdığının bir başka örneği olan bu elim vaka karşısında mağdurları yalnız bırakmayacağız.”

İlk duruşma Kasım’da

Mekan görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin şikayetinin ardından görülecek davanın ilk duruşması 27 Kasım’da Eskişehir’de görülecek. Olayın mağduru transların “sanık” konumunda yargılanacakları dava için Pembe Hayat Derneği müdahillik talebinde bulunacak.

Kaynak: Pembe Hayat