DURDURAMAZLAR, SUSTURAMAZLAR! LGBTİ ETKİLİĞİNE YASAK GETİRİLEN BEYOĞLU’NDA GÖKKUŞAĞI BAYRAKLARI DALGALANDI

İstanbul’da British Council tarafından düzenlenen LGBTİ temalı kısa film gösterimi etkinliğine Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından müsaade edilmediği ve etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Bu duyurunun akşamına, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, Tünel’den Taksim Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte bolca LGBTİ bayrağı da vardı. 

British Council Türkiye tarafından 25 Kasım’da İstanbul Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenmesi planlanan LGBTİ temalı kısa film gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından ileri bir tarihe ertelendi. British Council tarafından yapılan açıklamada, ”Kuir Kısalar” isimli etkinliğin ”Beyoğlu Kaymakamlık makamı tarafından Pera Müzesi’ne tebliğ edilen 24 Kasım 2017 tarihli ve 2017/2284 sayılı karar nedeniyle daha sonra açıklanacak başka bir tarihe ertelendiği” ifadelerine yer verildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı da internet sayfasından konuya ilişkin bir basın duyurusu yayınladı. Duyuruda, ”Sosyal medya ve açık kaynaklardan Beyoğlu’nda yapılacağı duyumu alınan ’25 Kasım LGBTİ+’ temalı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile aynı konu ile ilgili kapalı alan film ve söyleşi etkinlikleri için gerekli başvurularda bulunulmadığı ve bahse konu etkinlikler, anayasal düzene ve genel ahlaka aykırı olabileceği, kamu düzen ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturulabileceği için kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla etkinliğe müsaade edilmeyeceği” belirtildi.

KuirFest ortaklığı ile ”Türkiye’de LGBTİ temalı film üretimini teşvik etmek ve farklı gösterim alanları yaratma” amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasında 41 başvuru içinden seçilen 10 kısa film, bugün düzenlenmesi planlanan etkinlikte gösterilecekti.

Ankara’daki LGBTİ etkinliklerine süresiz yasak

Geçen hafta Ankara Valiliği, kentteki tüm LGBTT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel veya travesti) ve LGBTİ  (Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, intersex)  örgütlerinin düzenleyeceği tüm etkinliklerin 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak yasakladığını duyurmuştu.

Karara tepki gösteren LGBTİ örgütleri açıklamalarında, “Bu yasağa gerekçe gösterilen –genel sağlık ve ahlakın korunması, toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar, kamu güvenliği, başkalarının hak-özgürlüklerinin korunması- ifadeleri apaçık ayrımcılıktır. Bu karar ile LGBTİ’lere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılık meşrulaştırılmaktadır” ifadelerine yer vermişi. LGBTİ örgütlerinin bu duruşuna diğer hak savunucusu örgütlerden de destek gelmişti.

Yüzlerce kadın kadına şiddete karşı sokağa çıktı, yürüyüşte gökkuşağı bayrakları da dalgalandı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar sokağa çıktı.

25 Kasım Kadın Platformu ve çeşitli kadın dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Tünel Meydanı’nda 18.00’de toplanan kitleler, Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Hollanda Konsolosluğu önüne kadar yürüyen grup burada basın açıklaması okundu. Türkçe , Kürtçe ve Arapça okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan kadınlarla beraber bir kez daha sokaklardayız. Sadece bugün değil 1 yıldır neredeyse aralıksız kentlerin meydanlarında itiraz ediyoruz, direniyoruz. Hayatlarımızı çevreleyen, olağanlaştırılmaya çalışılan erkek şiddetine, olağanüstü halle kadın düşmanlığının dozajını arttıran devlet şiddetine, faşizmin her türlü uygulamasına karşı susmamaya, itaat etmemeye devam ediyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız, doğurup doğurmayacağımız ve kaç çocuğu nasıl doğuracağımız bizim kararımızdır. Çocukların velayetini kimin alacağını, hangi mahallenin imam hatip okuluna mecbur edileceklerini, hangi topraklarda, hangi savaşta ölmeleri gerektiğini, haysiyetli bir biçimde gömülüp gömülmeyeceklerini belirleyen sisteminize itaat etmiyoruz. “

Ankara’da ise, Ankara Kadın Platformu öncülüğüne başkentte bir araya gelen kadınlar, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” pankartı açtı.

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi önünde toplananan kadınlar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesinde Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada LGBTİ ile ilgili şu ifadelere yer verildi

Geçtiğimiz hafta Ankara Valiliği’nin şehirdeki tüm LGBTİ etkinliklerini “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gibi ifadelerle süresiz olarak yasaklaması apaçık ayrımcılıktır. Toptancı bir yasak ile LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığı meşrulaştıran, LGBTİ varoluşunu kriminalize eden, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan ve LGBTİ örgütlerini çalışamaz hale getiren bu yasak kabul edilemez!     

Biz kadınlar ve LGBTİ bireyler, haklarımıza, özgürlüğümüze, bedenimize ve hayatımıza yönelik saldırıları ve nefret dilini kabul etmiyoruz. Yaratmaya çalıştığınız korku ve baskı ortamına karşı en çok bizim mücadelemizden korktuğunuzu biliyoruz!

Kaynak: Deutsche Welle- T24 — Fotoğraflar: Seyri Sokak (Facebook)