GALERİ: ŞAMANİZM’DEN KALAN GELENEKLERİMİZ

İslam öncesi Türk gelenekleri ve adetleri İslam’a geçmekle birlikte tam olarak bırakılmamıştır.Bu yazıda bu gelenekleri ve adetleri inceleyelim.

Atalarımız Şamanizm’den İslamiyet’e geçerken birçok adet ve geleneklerini bırakamamışlar ve İslamiyet’e geçtikten sonrada devam ettirmişlerdir. Bu adet ve gelenekler hala günümüzde de devam etmektedir. Öğrenince çok şaşıracağınız adet ve geleneklerimizi bir göz atalım. 

1. Kurşun Dökmek

İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan inanç Şamanizm’den Türklere geçmiştir.

2. Mezar Taşları

Mezar taşı geleneği ŞamaŞaman’ın üzerine giydiği giysiye yılan, akrep, çiyan, kunduz gibi yabanî ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların kaçırılacağına inanılırdı. Bugün Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim gibi örgüler Şaman giysilerinin izleri taşımaktadır.nizm’den Türklere geçmiştir.

3. Kilim Desenleri

Şaman’ın üzerine giydiği giysiye yılan, akrep gibi yabanî ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların kaçırılacağına inanılırdı. Bugün Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim gibi örgüler Şaman giysilerinin izleri taşımaktadır.

4. 40 Sayısı

Eski Türk inanışına göre ruh fizikî bedeni 40 gün sonra terk etmektedir.Bu yüzden günümüzde de bazı cenaze evlerinde yas tutmak için 40 gün televizyon izlenmez ve müzik dinlenmez.Türk destanlarında kırk sayısı çok yer alır.Bu inançda Şamanizm’in etkisidir.

5. Nazar Boncuğu

Halk arasında “nazar değmesi”  çok inanılan durumdur bunun önüne geçmek için nazar boncukları vb. gibi boncuklar kullanılmaktadır.Bu gelenekte Şamanizm kökenlidir.

6. Ay

Yeni ayın yeni başlangıçlara vesile olacağı inanılır bu nedenle Anadolu’da yeni ay görüldüğünde gökyüzüne,aya ve toprağa bakarak dilek tutulmaktadır.Bu inanç da Göktanrı inancından gelmektedir.

7. Kırmızı Kurdale

Gelinlerin beline sarılan kurdalenin renginin , nişanda yüzüklere bağlanan kurdalenin renginin ve yeni doğum yapan annelerin başına bağlanan kırmızı kurdalenin kırmızı olması Şamanizm’den adetlerimize geçmiştir.

 

8. Su Dökerek Uğurlama

Yolculuğa çıkan kişinin tez gidip gelmesi için arkasından su dökülür.Bu gelenekde Şamanizm inancından gelmektedir.

9. Kubbe

Cami mimarisine kattığımız “kubbe” Gök Tanrı dini’nden taşıdığımız bir durumdur.

10. Ağaçlara Bez Bağlama

Cami mimarisine kattığımız “kubbe” Gök Tanrı dini’nden taşıdığımız bir durumdur.

11. Köpek Ulumasının Uğursuzluğu

Köpek uluması halk arasında uğursuzluk diye yorumlanır bunun sebebide Şamanizm’den kalma inançtır.

12. Türbelere Camilere Mum Koymak

Câmi avlularında mum yakılması  Şamanizm döneminden günümüze aktarılan gelenekdir.

13. Tahtaya Vurmak

Kötü olaylar gerçekleşmesin diye elimizi tahtaya vurmamızda Şamanizm’den bizim adetlerimize geçen davranıştır.

14. Dilek Tutmak

Dilek tutmakda Şamanizm’den gelen alışkanlıktır.

Kaynak: OfPof