İZMİR BAROSU’NDA LGBTİ+ HAKLARI KOMİSYONU KURULDU

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İzmir Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 16.10.2018 tarihli kararı ile kuruldu.

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İzmir Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 16.10.2018 tarihli kararı ile kuruldu.

Kaos GL’nin aktardığı habere göre komisyon, LGBTİ+ hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması, LGBTİ+’ların hak taleplerinin görünür kılınması açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapacak. Faaliyetlerin koordine edilmesi ve yönetim kurulu ile iletişimin sürdürülmesi için etkinlikler, aynı cinsiyetten olmayan iki eş koordinatör aracılığı ile yürütülecek. Komisyon kararları toplantılarda alınacak.