KARADAĞ’DA EŞCİNSELLER İÇİN MEDENİ BİRLİKTELİK YASALLAŞTI

Karadağ, Batı Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) dışında eşcinsellerin medeni birlikteliğini yasalaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu.

Yugoslavya’nın dağılmasıyla ortaya çıkan Balkan ülkelerinden Karadağ, Batı Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) dışında eşcinsellerin medeni birlikteliğini yasalaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu.

Batı Balkan ülkesi Karadağ’da eşcinsellerin medeni birlikteliğine dair yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Halihazırda 29 ülkede yasal olan eşcinsel evliliğinin bir alt versiyonu konumundaki eşcinsellerin medeni birlikteliği 32 ülkede kabul edilmiş durumda. 

‘Dünyanın en gelişmiş demokrasilerine katılma’ vurgusu

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, parlamentonun onayını “Karadağ toplumunun olgunlaşmasının teyiti” olarak selamlarken, “dünyanın en gelişmiş demokrasilerine katılma yolunda bir adım daha attıklarını” söyledi. 

Başbakan Dusko Markoviç de yasayı ‘toplum, demokratik olgunluk ve AB’ye üyelik süreci yönünde atılmış doğru adım’ diye nitelerken, cumhurbaşkanı gibi ‘dünyanın en gelişmiş demokrasilerine katılmaya bir adım daha yaklaştıklarından’ söz etti.

AB üyelik müzakeresinin şartlarını yerine getirmek için 

Eşcinselliğin genelde tabu kabul edildiği Balkanların muhafazakar ve ataerkil toplumlarından biri olarak görülen Karadağ, LGBT+ toplumunun ayrımcılık ve taciz şikayetlerine koşut AB ile üyelik müzakereleri kapsamında eşcinsellerin medeni birlikteliğinden yana adım attı. 

AB üyeliği kriterlerinden olan azınlıkların haklarının korunması kapsamında eşcinsellerin medeni birlikteliği yasasını çıkaran Karadağ, Batı Avrupa ve AB dışında bunu yapan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Çocuk evlat edinmek dışında eşit haklar

82 üyeli parlamentoda kabul edilmesi için gereken 41 oydan bir fazlasını alan yasa, eşcinsel çiftlere çocuk evlat edinmek dışında heteroseksüel çiftlerle aynı hakları tanıyor. 

Yasanın geçmesini, Karadağ LGBTI Forumu‘toplumlarının insan hakları için verilen tarihi mücadelenin sonucu’ olarak selamladı.

Geçen yıl yeterli sayı çıkmamıştı

LGBTI İlerleme Forumu ve Merkezi, geçen yılki oylamada yasalaşma için gereken sayının tutturulamadığını hatırlatarak, ‘ülkedeki LGBTI hareketi tarihinde yeni bir sayfa yazıldığını ve karşı çıkanlara net mesaj gönderildiğini’ söyledi.

Artık yasanın uygulanması için mücadele zamanı

LGBTIQ Toplumsal Merkezi’nden John M. Barac, şimdi karşılarında yasanın uygulanması sorununun bulunduğuna dikkat çekti.

Barac, “Parlamento eşitlik ve sevgiden yana tavır aldı ve Karadağ’ın ilerlemesine dair net mesaj gönderdi. Umarım kurumlar da kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmaz ve yasayı hakkıyla uygular. Bugün sevinip kutlayacağız, yarından itibaren de eşitlik ve onur mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.  

Kaynak: Sputnik Türkiye