863269c786
Cherokees

KIZILDERİLİLER DE EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ KABUL EDİYOR

ABD’de özellikle Oklahama’da yaşayan, sayıca az olan kızılderililer eşcinsel evlilikleri kabul ettiklerini açıkladı. 

Kızılderili kabile generali Todd Hembree’nin yaptığı açıklamaya göre, The Cherokee Nation olarak bilinen ve yaşayan en büyük Kızılderili kabilesi olan grup, 2004 yılında eşcinsel evliliklere koydukları yasağı geri çekerek, Kızılderili eşcinsellerin Oklahama eyaletince resmi olarak evlenmelerini tanımaya karar verdiler. Hembree’nin mektubuna göre Kızılderili kabilesi evliliklerin her türlü cinsel yönelime sahip insanlar arasında özgür olmasını destekliyor.

2004 yılında konulan yasağın o dönem politikası için zorunlu olduğunu açıklayan Hembree, Cherokee (Kızılderili) kültürünün Avrupalıların kıtalarına gelmesinden çok daha önce, farklı cinsel yönelimleri kabul ettiğini söylüyor. 1830’lu yıllarda Kızılderilileri inceleyen John Howard Payne isimli yazarın kaleme aldığı, ”eşcinsel bir ritüel” olarak tasvir ettiği bazı Kızıldereli ritüellerini kanıt olarak sunan Hembree, aynı zmaanda 1930’lu yıllarda Kızılderili kültürünü araştıran Charles Trowbridge’in de benzer konuları kaleme aldığını söylüyor.

Nesillerden nesillere aktarılan Kızılderili kültürünün de farklı yönelimli insanların hikayelerini barındırdığını söyleyen Hembree, kıtaya Avrupalıların gelmesiyle bu farklılıkların kanunen suç kabul edilmesinin bu geleneklerin yok olmasına sebep olduğunu savunuyor.

 

Ayrınca Bakın

weibo

ÇİN’İN SOSYAL MEDYA PLATFORMU WEIBO LGBTİ’LERİN TEPKİSİ YÜZÜNDEN GERİ ADIM ATTI

Çin’in dev sosyal medya platformu Sina Weibo, sitesindeki eşcinsel içeriklerin kaldırılmasına ilişkin kararını protestolar sonrasında ...