863269c786
Cherokees

KIZILDERİLİLER DE EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ KABUL EDİYOR

ABD’de özellikle Oklahama’da yaşayan, sayıca az olan kızılderililer eşcinsel evlilikleri kabul ettiklerini açıkladı. 

Kızılderili kabile generali Todd Hembree’nin yaptığı açıklamaya göre, The Cherokee Nation olarak bilinen ve yaşayan en büyük Kızılderili kabilesi olan grup, 2004 yılında eşcinsel evliliklere koydukları yasağı geri çekerek, Kızılderili eşcinsellerin Oklahama eyaletince resmi olarak evlenmelerini tanımaya karar verdiler. Hembree’nin mektubuna göre Kızılderili kabilesi evliliklerin her türlü cinsel yönelime sahip insanlar arasında özgür olmasını destekliyor.

2004 yılında konulan yasağın o dönem politikası için zorunlu olduğunu açıklayan Hembree, Cherokee (Kızılderili) kültürünün Avrupalıların kıtalarına gelmesinden çok daha önce, farklı cinsel yönelimleri kabul ettiğini söylüyor. 1830’lu yıllarda Kızılderilileri inceleyen John Howard Payne isimli yazarın kaleme aldığı, ”eşcinsel bir ritüel” olarak tasvir ettiği bazı Kızıldereli ritüellerini kanıt olarak sunan Hembree, aynı zmaanda 1930’lu yıllarda Kızılderili kültürünü araştıran Charles Trowbridge’in de benzer konuları kaleme aldığını söylüyor.

Nesillerden nesillere aktarılan Kızılderili kültürünün de farklı yönelimli insanların hikayelerini barındırdığını söyleyen Hembree, kıtaya Avrupalıların gelmesiyle bu farklılıkların kanunen suç kabul edilmesinin bu geleneklerin yok olmasına sebep olduğunu savunuyor.

 

Ayrınca Bakın

Amsterdam

ERKEK GENELEVİNDEKİ BİRÇOK ERKEK SEKS İŞÇİSİ ÇOCUK İSTİSMARI KURBANI

Hollanda’daki yaklaşık 800 resmi genelevden bir tanesinde erkek seks işçileri çalışıyor. Amsterdam’daki Boysclub21 adlı genelevin ...