KUİR SANAT ÖRNEKLERİ BU ONLINE SERGİDE BULUŞTU: TUHAFLIKLAR FURYASI

Aydın LGBTİ+ dayanışması adına oluşturulan ve queer art örneklerini içeren "Tuhaflıklar Furyası" isimli 3 boyutlu sanal sergi, içerisinde müzik, edebiyat, resim, illüstrasyon, kolaj fotoğrafı barındırıyor.

Aydın LGBTİ+ dayanışması adına oluşturulan ve queer art örneklerini içeren, küratörlüğünü Aybike Özsöyke’nin üstlendiği “Tuhaflıklar Furyası” isimli 3 boyutlu sanal sergi, içerisinde müzik, edebiyat, resim, illüstrasyon, kolaj fotoğrafı barındırıyor.

Sergiyi düzenleyenler serginin amacını şöyle açıklıyor:

Tarihçesinde “tuhaf , garip, acayip” anlamlarına gelen queer(kuir) kelimesi, 20. yüzyıl boyunca heteroseksüel olmayanlara karşı küfür olarak kullanıldı. 1990’da bu terim ABD’deki aktivistler tarafından sahiplenilerek siyasi bir kimlik kazandı ve aynı sene New York’taki Onur Yürüyüşü’nde dağıtılan Queers Read is! (Kuirler Bunu Okuyun!) broşüründe Queer Nation bu sahiplenmeyi şöyle açıkladı: “Kuir’i kullanmak bizim dünyanın geri kalanı tarafından nasıl algılandığımızı bize hatırlatması açısından önemli. Kuir, homofobiğin elinden alıp ona karşı kullanabildiğimiz muzip, ironik bir silah.” Queer teori ne olduğuyla değil neye karşı olduğuyla kendini ortaya koyar. “Normal”i, normalliği kuran normların kuruluş ve işleyiş yapısını sorgular. Bu teori, postmodernizmden ve güncel feminist felsefeden olmak üzere en temelinde Michel Foucault’nun tarihsel ve toplumsal kurgusalcı fikirlerinden türemiştir. Toplumda sosyal duruşları istenmeyen bireylerin bir başkaldırısı olan Queer Art sergimiz ”Tuhaflıklar Furyası” ile bastırılmış ve görünmez varlıklarımızı ifade ediyor ve onur duyuyoruz.

SERGİ BURADAN ZİYARET EDİLEBİLİR