LGBTİ ÖRGÜTLERİ DİYARBAKIR’DAKİ KARA PROPAGANDAYI KINADI

LGBTİ örgütleri, Diyarbakır’da Pazar günü düzenlenmesi planlanan panelin ertelenmesine sebep olan homofobik tehditleri kınadı.

LGBTİ örgütleri, Diyarbakır’da HDK LGBTİ Meclisi ve bileşeni Keskesor Amed LGBTİ’nin Pazar günü düzenlemeyi planladığı panelin hedef gösterilmesini kınadı.

“Devlet Şiddetine Karşı Özerk Mücadele Alanları ve LGBTİ Hareketi” başlıklı panel, “Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları” ismiyle bir araya gelen erkekler tarafından tarafından hedef gösterilmiş, Memur-Sen’de yapılan basın açıklamasında LGBTİ’ler için “en iğrenç bir şekilde faaliyet yürüten gayri insani vasıf ve ahlaklarıyla yaşayan grup” ifadeleri kullanılmıştı.

Panel, tehditler nedeniyle ertelenmişti.

Türkiye’nin farklı illerinden LGBTİ örgütleri, bugün ortak bir basın açıklamasıyla homofobik baskıları protesto etti:

“Etkinliğin, eril devlet zihniyetinin demokratik ve özgür yaşamı savunan halklara karşı başlattığı savaşla birlikte, şiddetin ve nefretin her türlüsünün normalleştirilmesine karşı ortak örgütlü bir mücadelenin görünürlüğünü ve dayanışma ağlarının arttırılmasını hedefleyen bir etkinlik olduğu duyurunun açıklamasında yer almaktaydı.

“Sonuç olarak, haber kaynaklarından ve sosyal medya ağlarından anlaşıldığı üzere HÜDA-PAR bağlantılı aşırı İslamcı grupların, üç ayların başlamasını bahane ederek linç kültürüyle başlattığı ve etkinliğe saldırı tehditlerinin savrulduğu Twitter kampanyasıyla etkinlik ertelenmek zorunda kalmıştır.

“Diyarbakır aylarca bombalanırken seslerini çıkarmayan bu grupların ürettikleri nefret söylemleriyle dolu faşist baskı karşısında, özerkliğin ve devlet şiddetinin konu edinildiği ve birlikte mücadelenin ele alınmak istendiği bir panelin ertelenmek zorunda kalmasını, LGBTİ’lerin varoluş mücadelesine de vurulmuş ağır bir darbe olarak kabul edilemez buluyoruz.

“Öte yandan yine bizler, geçtiğimiz yıl Ramazan ayına denk gelen Onur Haftası organizasyonunda da benzer linç girişimlerine maruz kaldık. Bahane edilen ‘dini hassasiyetlerin’ LGBTİ hak ve özgürlük mücadelesiyle karşı karşıya getirilerek nefret politikalarının yeniden üretilmesine sonuna kadar karşıyız.

“LGBTİ’ler her yerde olduğu gibi Diyarbakır’da da varlar ve var olmaya devam edecekler. 45 çocuğun tecavüze uğramasını sessizlikle seyreden, susarak göz yuman, vicdan adına bir beis görmeyen bu grupların uyguladığı homofobik baskının karşılık bulmuş olmasının LGBTİ’lerin hayatlarını daha da zorlaştıracağını, yaşama alanlarının daha da kısıtlanacağını, kişilere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü yöneltilen şiddetin önünü açacağını endişeyle belirtiyoruz.

“Aşağıda imzası bulunan LGBTİ örgütleri olarak bu homofobik baskıyı protesto ediyor, doğduğumuz, yaşadığımız topraklarda eşit ve özgür oluncaya kadar mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi duyuruyoruz.” (ÇT)

İmzacı Örgütler: AhTamara LGBTİ Wan, Edirne LGBTİ Çalışma Grubu, Hêvî LGBTİ Derneği, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Kaos GL Derneği, Keskesor Amed LGBTİ Oluşumu, Lambdaistanbul LGBTİ, Malatya Gökkuşağı LGBTİ İnisiyatifi, Mersin LGBT 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), ZeugMadi LGBT.