LGBTİ+ PAYLAŞIMI YAPAN BELEDİYELER HAKKINDA MÜSTEHCENLİK(!) DAYANAKLI SUÇ DUYURUSU

Konyalı avukat Mehmet Hasip Şenalp, LGBT paylaşımı yapan CHP'li belediyeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da ve başka şehirlerdeki çok sayıda CHP’li belediye sosyal medya hesabından  “27. İstanbul Onur Haftası”nı kutlayan paylaşımlarda bulunmuştu. 

Konya’da avukatlık yapan Mehmet Hasip Şenalp, CHP’li belediyelerin yaptığı bu paylaşımları yargıya taşıdı. Şenalp, CHP’li belediyelerden şikayetçi olarak, “müstehcenlik” dayanağı ile(!) suç duyurusunda bulundu.

Avukat Şenalp, suç unsuru olacak gerekçeleri şu ifadelerle açıkladı;

İstanbul Valiliği’nce birtakım güvenlik gerekçeleriyle LGBTİ+ Onur
Yürüyüşü’ne izin verilmemiştir. Valilikçe izin verilmemesine rağmen 30 haziran 2019 tarihinde yüzlerce kişi Beyoğlu’nda bir araya gelmiş, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü  düzenlemiştir. Bu hareket birtakım belediyelerce, görevi olmaması ve böyle bir açıklama
yapmaya yetkili olmamasına rağmen, suç teşkil eden bu hareket övülmüş, reklamı yapılmış, desteklenmiştir.
Türk toplumunun aile yapısını yıkmak ve bilhassa gençlerinin ahlaki yapısını bozmak maksadıyla, büyük bir proje olan tek tip insan ve cinsiyetsizleştirme projesi çerçevesinde,
organize birtakım faaliyetler düzenlenmektedir. Bu hadiseler “Genel Ahlak”a karşı işlenmiş kasıtlı suçlardandır. Genel ahlak kavramı Anayasa Mahkemesi’nce tanımlandığına göre:
“Anayasa Mahkemesi’nin 1963/128 esas,1964/8 sayılı kararında tarif edilmiş ve genel ahlakın;
belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş, kolayca anlaşılan
ahlak kurallarının bütünü olduğu vurgulanmıştır.”
Türk aile ve toplum yapısıyla örtüşmeyen bu muzır faaliyetlerin belediyelerce destekle yayınlanması TCK m. 226’ya göre müstehcenlik suçunu oluşturmaktadır. Buna göre:
“(2)Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.” “(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.”
Eşcinsellik Türk aile ve toplum yapısına göre müstehcenlik ihtiva eden bir konudur.
“TCK m. 225 gerekçesinde ‘toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının,
edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen
saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak
tanımlanmıştır.’ ibaresine yer verilmiştir. Bu hükümler müstehcenliğe ilişkin TCK m. 226
uygulamasında da aynen dikkate alınacaktır. (TANERİ, Gökhan, “Müstehcenlik Suçu”, Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1, Y. 2018, s. 22)”

Avukat Mehmet Hasip Şenalp