LGBTİ+’LAR MARUZ KALDIKLARI NEFRET SUÇLARINI AYRIMCILIK YÜZÜNDEN POLİSE BİLDİRMEKTEN ÇEKİNİYOR

Kaos GL’nin yayımladığı rapora geçen yıl 150 nefret suçu vakasından sadece 26’sı polise yansıdı. Raporda mağdurların başvurunun işe yaramayacağını düşündüğü belirtildi. Af Örgütü ise salgın dönemine Türkiye’de yaklaşık 700 bin ırkçı paylaşım yapıldığını açıkladı

Kaos GL Derneği, ‘2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’nu yayımladı. Homofobi ve transfobi temelli nefret mağdurları, başvurunun işe yarayacağına inanmadığI için polise başvurmadı. Araştırma sonuçlarına göre 150 vakadan sadece 26’sı polise bildirildi. Geçen yıl bildirilen 150 vakadan 41’inde failler üç kişiden fazla olduğu açıklandı.

Mağdurlar en çok şu sebepler nedeniyle polise başvurmadıklarını söyledi:

>> Başvurunun işe yarayacağına inanmama
>> Polis tarafından aileye ya da medyaya ifşa edilmekten sakınma
>> Polis tarafından ayrımcılığa uğratılmak istememe

TEMELİ EŞİTSİZLİK

Bu yanıtların LGBTİ+’ların polis özelinde devlet organlarına duydukları güvensizliği işaret ettiğine değinilen raporda, herhangi bir yerde hedef haline gelebileceğini düşünen bireylerin derin bir dışlanmışlık ve güvensizlik duygusu yaşadıklarının altı çizildi. Raporda, bu durumun nefret suçlarının polise son derece az sayıda bildirilmesine neden olduğu aktarıldı.

Mevcut hükümetin nefret suçlarıyla ilgili mücadele stratejisi olmadığına değinilen raporda, suçların temelinde ise eşitsizlik olduğu vurgulandı.