LGBTİ’LERİN KAPANMAYAN YARASI: NEFRET CİNAYETLERİ

Yaşam yazarımız Deniz Su Tiffany, Türkiye’nin ve dünyada ne yazık ki halen var olan büyük bir sorunu dosyalaştırdı: “Nefret Cinayetleri” Eylül 2016 sayımızdaki bu özel dosyada…

İşte bu özel dosyanın giriş bölümü:

Doğa dengesinin bozulması ve küresel ekonomilerin çökmesi kadar önemli bir tahribat konusu, tüm Dünya’nın bir arada kardeşçe yaşamasını engelleyen, savaş/soykırım ve benzeri şeylerin sebebi nefret, nefretin kaynağı ve nefret cinayetleri bu ayın konusu.

Nefret nedir? Neden nefret ederiz? Nefret suçu nedir?

      Arapça kökenli nefret kelimesi; “bir kimseye karşı duyulan çok olumsuz duygu, hoşlanmama hali ya da tiksinti duymak” olarak sözlüklerde yer alır. Nefret sözcüğünün anlamı irdelendiğinde, “sevgi”nin tam tersi olduğu dikkati çekiyor.

      Nefret duygusunun oluşmasında iki etmen vardır;

  • İkili ilişkilerde bir tarafın diğer tarafı incitecek söz veya hareketlerinden doğan ve sebebi olan kişiye yöneltilen nefret
  • Kişilerden veya topluluklardan ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik kimlik, dini inanç veya inançsızlık, giyim ve yaşam tarzı vb. özellikleri sebepleriyle sahip olunan önyargıların harekete geçmesiyle oluşan duygu hali olarak nefret

      İkinci nedene bağlı olarak nefretle alakalı olarak işlenmiş suçlara “Nefret Suçları” denir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın nefret suçunu tanımı aynen şöyledir; “Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir suçun hedefinin, gerçek veya hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her türlü suçtur.” Bir suçu “nefret suçu” olarak nitelendirebilmek için ilgili ülkenin ceza kanunlarına göre suç teşkil eden hareketlerin yapılması ve failin bu suçu bir nefret motivasyonuyla gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

BU DOSYANIN TAMAMI İÇİN GZONE DERGİ’NİN “EYLÜL 2016 ” SAYISINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYARAK ÜCRETSİZ OKUYABİLİRSİNİZ…