LGBTT DERNEĞİ PEMBE HAYAT CUMHURBAŞKANI’NA HİTABEN MEKTUP YAZDI

Pembe Hayat, Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yönelik güvenlik eylemlerinin arttırılması konusunda Cumhurbaşkanına mektup gönderdi.

Trans Onur Haftası ve LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler ve yapılmak istenen Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yönelik tehditler nedeni ile Pembe Hayat, Cumhurbaşkanına bir mektup gönderdi. Mektupta artan güvenlik açığı ve tehditler nedeni ile Trans Onur Haftası ve LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında gerçekleşen bütün etkinliklerin ve yapılmak istenen Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün güvenliğinin sağlanması talep edildi.

Cumhurbaşkanına yazılan mektubun tamamı:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 2006 yılında kurulmuş ve kuruluşundan bu yana başta trans hakları olmak üzere LGBTİ hakları alanında çalışan bir dernektir. Derneğimiz ulusal ve uluslararası düzlemde ülkemizde LGBTİ haklarının geliştirilmesi mücadelesinin naçizane bir parçası olmuştur. Ülkemizde Bakanlıklar, barolar, sağlık örgütleri, Bakanlıklar, sosyal hizmet kurumları vb bi çok kamu kuruluşu ve kamu kurumu niteliği haiz kuruluş il işbirliği halinde çalışmalar sürdürülmektedir. Derneğimiz, çalışma alanlarında rüştünü ispat etmiş, ulusal ve uluslararası arenada saygınlığını sağlamış, çoğu konuda otorite kabul edilen bir kurumdur.

Sayın hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve Bakanlarımızla birçok kez çeşitli konularda fikir telakkisi maksadıyla görüşmeler derneğimiz tarafından kuruluşundan bu yana yapılmaktadır.

Ancak son süreçte ülkemizde yaşananlar ve bizim çalışma alanımızın maruz bırakıldığı tablo göz önüne alındığında meramımızı bir kez de size anlatma gerekliliği hasıl olmuştur.

Sayın cumhurbaşkanı,

Bildiğiniz üzere, 24 yıldır ülkemizde Haziran ayının son haftası LGBTİ+ Onur haftası olarak kutlanmakta; yine yaklaşık son 10 yıldır da Haziran ayının 3. Haftası Trans Onur Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu tarihlerin LGBTİ+ mücadelesi bakımından tarihsel mahiyetleri söz konusudur.

1969 yılında Stonewall Inn adlı barda baskı, şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan LGBTİ’ler ayaklanmış, kendileri üzerinde baskı kuran polisi bara hapsetmiş ve 4 gün boyunca sokaklarda çatışılmış, eylemler yapılmıştır. LGBTİ mücadelenin dönüm noktalarından biri olan gün dünyanın her yerinde onur haftası, gey onur, LGBT onur ve onur yürüyüşü gibi adlarla kutlanır. Burada kastedilen onur, kişinin kendi oluşunun onurudur, kendi varoluşundan utanmayışının yansımasıdır.

Ancak uzun süredir coğrafyamızda süren terör eylemleri nedeni ile toplumun geri kalanı gibi LGBTİ’ler de kendilerini güvende hissetmemekte. Geçtiğimiz günlerde Orlando’da LGBTİlerin gittiği bir gece kulübünü hedef alan ve yaklaşık 50 kişinin ölmesine sebep olan terör saldırısı da aynı şekilde güvenlik konusunda bizleri tedirgin etmekte. Ayrıca Müslüman Anadolu Gençliği ve Alperen Ocakları isimli grupların sosyal medya üzerinden ve basın açıklamaları yoluyla LGBTİlere yönelik savurdukları tehditler de IŞİD’ten kaynaklı duyulan güvenlik kaygısını arttırmış durumda. Birer tüzel kişiliğe sahip Müslüman Anadolu Gençliği Derneği ve Büyük Birlik Partisi isimli yasal siyasi partinin gençlik örgütlenmesi olan Alperen Ocakları’nın uluslararası mevzuat, anayasa ve yasalara açıkça aykırı şekilde toplumun bir kesiminin anayasal olarak güvence altına alınmış özgürlüğünü engelleyeceğini beyan etmesi hiçbir şekilde açıklanamaz.  Bu kurumların bu tarz açıklamaları hem yürüyüşe katılmak isteyen katılımcılar açısından güvenlik sorununu arttırmakta, hem de açıklamalar ile oluşacak provokatif ortamı değerlendirmek için hazır bekleyen bir takım kimselerin yapacağı saldırıya zemin hazırlamaktadır. Üstelik, bilindiği üzere trans kadınlara yönelik çete şiddeti son dönemlerde arttı. Nefret cinayetleri neticesinde birçok LGBTİ öldürülmekte. Yaşadıkları yerlerde sürekli saldırıya uğramakta, can güvenlikleri olmaksızın yaşamaya mecbur edilmektedir. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin tutumu da ortada. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü’ne de ilk etapta kolluk tarafından izin verilmemi ve yine LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılmak isteyenler kolluğun orantısız müdahalesine maruz kalmışlardı.

Kısaca ifade etmeye çalıştığımız güvensiz ortam nedeni ile sizden tıpkı 2002’de belirttiğiniz LGBTİleri gözeten bakış açısıyla değerlendirme yaparak İstanbul’da Trans Onur Haftası ve LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin ve 19-26 Haziran tarihlerinde yapılmak istenen yürüyüşlerin sorunsuz geçmesini sağlamak için çaba sarf etmeye davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

 

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği