ÖZEL DOSYA: TARİHİN TOZLU SAYFALARINDAN 20 BİLİNMEYEN LGBT GERÇEĞİ

Öğretilen tarih ve yaşatılan tarih arasında büyük farklar var. Bu faklardan en büyüğü ise LGBT tarihinde saklı. Sizin için tarihin tozlu sayfalarında saklı, 1900’lü yıllara kadar saklanan, LGBT gerçeklerini araştırdık. 

1. Dünyanın ilk pornosunda eşcinsel ilişki.
Dünyanın ilk pornografik çizimi yaklaşık 3000 yıl öncesine ait. Çin’de Kangjiashimenji Petroglif’lerinde bulunan bu çizimde heteroseksüel ilişki yanısıra biseksüel ve eşcinsel ilişkide resmedilmiş.

2. Dünyanın ilk iktidar savaşında eşcinsellik
Bilinen ilk iktidar savaşı Antik Mısır’da Horus ve Seth arasında yaşandı. Yaklaşık 80 yıl hükmedecek hükümdarın bu iki soylu arasında seçilmesi gerekiyordu. Seth’in amcası Horus’a kurduğu tuzak doğrultusunda ona kur yapıp, yatakta dominant olma planları tam ters işlemesiyle Horus iktidarın sahibi olurken, Seth ise yatağını paylaştığı gizli aşkı halini alıyor.

3. Antik Mısır’da beraber gömülen eşcinsel çift
Antik Mısır’da soylular eşleriyle beraber gömülürdü. İsimlerinin Niankhkhnum ve Khnumhotep olduğu tahmin edilen iki soylu erkeğin aynı mezar içerisinde yatmaları ise mezarın duvarına resmedilmiş eşcinsel ilişkilerine bağlanıyor.

Niankhkhnum ve Khnumhotep’in mezarında bulunan taş resimler.

4. Büyük İskender’in tanrılaştırmak istediği eşcinsel sevgilisi
Tarihte hükümdarların kendilerini ve yakınlarını tanrılaştırması alışılmış bir durum. Büyük İskender ise çocukluk aşkı Hephaestion’u tanrılaştırmak istemiştir ancak sadece ilahi bir savaşçı olarak anılması mümkün olmuştur. Bunun yanı sıra Roma hükümdarı Hadrian eşcinsel sevgilisi Antinous’u Nil Nehri’nde boğulması sonucunda tanrılaştırmıştır.

5. Eşcinsel evliliğin kutsal sayılması
Kilise 1. Yüzyılda vir eşcinsel evliliği kutsal ilan etmiştir. Bizans hükümdarı 1. Basil ve sevgilisi John’un evlilikleri.

6. Antik Yunan mitlerinde cinsiyetler
Aristofanes tarafından yazılmış Yaratılış Destanı’nda insan 3 cinsiyet olarak yaratıldığı yazılmıştır. İki erkek kafalı olan, iki dişi kafalı olan ve bir erkek, bir dişi kafası olan 3 tip insandan bahsedilirken, 3. cinsiyet olarak eşcinsellikten söz edildiği düşünülmektedir.

7. Merkür’ün çift cinsiyetli çocuğu
Mitolojiye göre Tanrı Merkür’ün çift cinsiyetli bir çocuğu vardır.

8. Antik Yunan’da cinsiyetler erkek ve kadın olarak ayırılmazdı
Kaynaklara göre Antik Yunan’da cinsiyet ayrımı yoktu, insanlar aktif veya pasif olarak kategorilenirdi. Eşcinsellik ise normal karşılanan bir algıydı.

9. Thebes ve Sparta savaşında eşcinsellik
Kaynaklara göre Thebes’te 30 eşcinsel çift Sparta savaşını kazanmıştır.

Thebes ve Sparta savaşının bir tasviri

10. Çin Kültüründe eşcinsellik
Antik Çin’de eşcinsellik bir zevk tercihi olarak algılanırdı. Bu zevk tercihi ise ”ısırılmış şeftali” olarak adlandırılırmış

11. Çocuklarda cinsiyet ayrımı 1400’lere kadar yoktu
1400’lü yıllara kadar, Avrupa’da ”kız” kelimesi hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılırmış.

12. Drag kelimesinin yaratıcısı Sheakspeare
Dilimize de girmiş olan ”Drag” kelimesi Sheakspeare tarafından kadın gibi giyinmiş bir erkeğe verilen isimdir.

13. Tarihin ilk cinsiyet belirsizliği
Tarihin ilk cinsiyet belirsizliği Virginia’da 1629 yılında gerçekleşmiştir. Mahkeme tarafından hem kadın hem de erkek olarak kabul edilen ilk insan Thoman(ine) Hall, aynı zamanda mahkeme tarafından her iki cinsiyete de uygun giyinmesi kararı verilmiştir.

14. İlk eşcinsel genelevi Londra’da
Tarihin ilk eşcinsel genelevi 17. Yüzyılın başlarında Londra’da açılmıştır. Genelev, şimdilerde Buckingham Sarayı’nın olduğu alanda bulunuyordu.

15. Amerika’nın keşfi sırasında eşcinsellik
Nicholas Biddle, Amerika kıtasının kaşifleri arasında bulunan denizci, kıtada erkeklerin erkeklerle evlendirildiği bir kabile keşfetmiştir.

16. Afrika Tarihinin ilk eşcinsel kralı
Uganda Kralı Mwanga II, Afrika tarihinin ilk eşcinsel kralı olmuştur. 1884 ile 1888 arasında hükümdar olan kral, erkek çalışanlarıyla yaşadığı ilişkilerle bilinirlik sağlamıştır.

17. ”Gay” kelimesinin dile girişi
19. Yüzyılda ”Gay” kelimesi seks işçiliği yapan kadınlara verilen bir takma isimken, ”Gay Erkek” ise çok fazla kadınla birlikte olan erkeklere verilen bir isim olmuştur.

18. Eşcinsel Kültüründe alt diller
1800’ler Londra’sında eşcinseller aralarında anlaşılmadan iletişim kurmak için Polari adında bir dil geliştirmiştir. Bilhassa polis tarafından tutuklanmamak adına oluşturulmuş bu dilin bir benzeri de Osmanlı’da oluşturulmuştur. Günümüzde ”Lubunca” olarak adlandırdığımız bu dilin kökeni Osmanlı’ya ve Polari’ye dayanır.

Lubunca’nın Osmanlı’ya dayanan tarihçesi ve Lubunca sözlük için buraya tıklayın.

19. Vampir edebiyatının başlangıcı aslında Lezbiyen temalı
Carmilla, Lezbiyen temalı bir vampir romanı, Dracula’dan tam 25 yıl önce yazılmıştır.

20. ABD’nin ilk eşcinsel başkanı
ABD’niin ilk eşcinsel başkanı James Buchanan’dır. Daha sonrasında herhangi bir başkanın eşcinsel ilişkisi olup olmadığı ise bir bilinmeyendir.

James Buchanan