RTÜK’TEN SHOW TV’YE 450 BİN LİRALIK “DÜNYA GÜZELLERİM” CEZASI

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy’un yer aldığı “Dünya Güzellerim” adlı program nedeniyle Show TV cezaya çarptırıldı.

Gelen şikayetler üzerine programı inceleyen RTÜK, programın izleyiciyi rahatsız eden diyaloglar içerdiğini belirledi.

Rahatsız eden diyaloglar üzerine Show TV’ye RTÜK tarafından reklam gelirinin yüzde 1’ine denk gelen 450 bin liralık ceza kesildi.

İşte o RTÜK’te yer alan o açıklama;

“Toplantı No : 2017/27

Toplantı Tarihi : 05.07.2017

Karar No : 12

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (m) bentlerinin ihlali nedeniyle İdari Para Cezası (SHOW TV – AKS TELEVİZYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 720 sayılı yazısına konu SHOW TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 21.06.2017 tarihinde saat 20:00’da yayınladığı “Dünya Güzellerim” adlı program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

SHOW TV logosu ile yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun hafta içi çarşamba günleri yayınladığı, ünlü kişilerin bir araya geldiği, kurguya dayalı “Dünya Güzellerim” adlı gezi show programının 21.06.2017 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan bölümünde; ayrıntıları izleme raporunda belirtildiği üzere, ünlü kişilerin kamuya açık ortak yaşam alanlarında çekilen görüntüleri ve konuşmalarında geçen diyaloglarda; “… çarşaflar kirlenmiş, ve siz çarşafların, çarşaflarla birlikte, yan yana o kirli çarşaflarla yatıyormuşsunuz, …-çarşafların bir de resmini çekmişsiniz, …, -Siz inanmadığınız için ben çektim ishalimi.-Siz bence siz psikopatsınız, psikopatsınız, -Evet siz psikopatsınız. Siz geçmişle avunan insansınız. -Ay bi de hadsizsiniz de siz…-Ben …ya yapmadım. Yapan sensin. – Odana girilmiyormuş …dan.-Agop’un kazı gibi bööyle yutuyor. …Öyle bu bitikle, bilmem ne ile çıktığım için…” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu diyalogların bir noktaya kadar magazin-eğlence programlarının konusu olabileceği, kurguya dayalı veya gerçek olduğu fark etmeksizin ünlü bile olsa sağlık sorunu teması üzerinden bir insanın onurunu incitecek ve onu toplum karşısında küçük düşürebilecek iddia ve ifadelere yer verilmesinin toplumsal kabul gören bir davranış olmadığı, bireylere yönelik iddia ve ithamların küçük düşürücü, aşağılayıcı nitelik taşımadan ve bedenlerine yönelik saldırı algısı oluşturulmadan kurgulanması/sunulması gerektiği, kurgu nesnesi yapılan kişi veya kişilerin bedenine ve hayatına yönelik aşağılayıcı, rencide edici nitelik taşıyan türden bir yayıncılık anlayışının insan onuru ilkesine aykırı olduğu, ayrıca yayında kullanılan ifadelerde dilin kaba ve argo kullanımına yer verildiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un, a-) 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlaline, Üst Kurul Üyesi İsmet DEMİRDÖĞEN, Süleyman DEMİRKAN ve Ersin ÖNGEL’in KARŞI OYLARI VE OY ÇOKLUĞUYLA, b-) 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ihlaline OY BİRLİĞİ İLE, Bu itibarla; 1) 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “Yayın Hizmetleri İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi yada kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve (m) bendinde yer alan, “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” ilkelerinin ihlali nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8 inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. (…)” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği, Bu itibarla; aynı yayınla, birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlalin de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden, İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Mayıs 2017 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 45.251.988,37 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde bir oranı (%1) 452.520,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA, 2) 6112 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine, Oy birliği ile karar verildi.”

MEDYA HABER