SERHAT PABUÇÇU YAZDI: EVLİLİK EŞİTLİĞİ HARİTASI

GZone Dergi editörlerinden Serhat Pabuççu, Kasım 2017 dergimiz için, eşcinsellerin evlillik olanak tanıyan “Evlilik Eşitliği” kavramının tarihçesini kaleme aldı.

İşte Bu yazı:

Yirminci yüzyılın sonlarında toplumsal yapıdaki değişimler ve insan hakları alanındaki gelişmeler, aile ve evlilik kavramlarının özünde köklü değişiklikler meydana getirdi. Hukuk düzenleri, eşcinsel birlikteliklerin doğurduğu sonuçlara kayıtsız kalamadı ve böylelikle eşcinsel evlilik son zamanlarda en çok konuşulan siyasal konuların başında gelmeye başladı.

Birçok ülkenin eşcinsel evliliği yasallaştırdığı bu günlerde hala eşcinsel olmanın bile suç sayıldığı ülkelerin olduğunuda unutmamak gerekmektedir.

Aslında eşcinsel yaşamın çok köklü bir geçmişi olduğu gibi eşcinsel evliliğin de çok eski dönemlerde görüldüğü bilinmektedir.

Örneğin; Eski Çin’de Ming hanedanı döneminde güneyindeki Fujian bölgesinde kadınlar, süslü törenlerde sözleşmeyle kendilerini daha genç kadınlarla bağlarlardı. Erkekler de benzeri sözleşmelere katılırlardı. Hatta eşcinsel evlilikten bahseden ilk kayıt, Roma İmparatorluğu’nun ilk senelerine dayanır. Bu eşcinsel evlilikler, heteroseksüel evliliklerde yapılan aynı törenler ve geleneklerle resmileştirildi.

Günümüzde eşcinsellik gibi heteroseksüellik haricindeki yönelimlerin kabulünün oranı Asya ve Afrika ülkerinde en düşük, Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtasında en yüksektir. Batı toplumunun son 20-30 yılda eşcinselliği kabul oranı çok yüksek oranda artmıştır.

Ülkeler yeniden eşcinsel birlikteliklere yasal statüler vermeye başladı ama ülkelerin konuya yaklaşım biçimleri de farklılık göstermektedir. En popüler olan yaklaşım biçimleri ise; direk evlilik hakkı statüsü şeklinde ya da medeni birliktelik statüsü olarak görülmektedir.

Evlilik hakkı tanıyan ülkelerde heteroseksüel çiftlerin yararlandığı tüm kanunlardan yararlanılırken, medeni birliktelik olarak izin veren ülkelerde vergi, miras ve göç hakkı gibi yasal bazı konularda haklar tanınmaktadır.

Özellikle ABD’de Yüksek Mahkeme’sinin almış olduğu kararın dünyanın geri kalanı için büyük anlam ifade etmektedir.

escinsel-evlilikler

Yüksek Mahkeme’nin almış olduğu ‘‘Eşcinsel evliliğin yasaklamasına getirdiği kısıtlama’’ kararı, dünyanın geri kalanı için de bir dönüm noktası olarak görülüyor. Her şeyden önce cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadele açısından kararın önemli etkilerinin olduğu gibi  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yakın bir gelecekte evlenme hakkı konusundaki bakış açısını değiştirmesine ve eşcinsel evliliğin henüz yasallaşmadığı ülkelerde bu hakkın tanınmasına büyük oranda hukuksal katkı sağlayacağını düşünülmektedir.

Eşcinsel evlilliğe olanak tanıyan “Evlilik Eşitliği” ilk olarak 2001 yılında Hollanda’da yasallaştı.

Eşcinsel evliliğin yasal olduğu diğer ülkeler ise; ABD, Belçika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Finlandiya, Arjantin, Uruguay, Brezilya, Güney Afrika, Kanada, Kolombiya ve İsveç’tir.

GZONE DERGİ KASIM 2017 SAYISI’nın tamamını aşağıdaki görsele tıklayarak okuyabilirsiniz.