SHIBARITURK “DAYATILAN BEDEN” İLE NORMATİVİTE’YE KARŞI ÇIKIYOR

Shibari çalışmalarıyla bilinen ShibariTurk ekibi yeni projeleri DAYATILAN BEDEN'i sundu:

Shibari çalışmalarıyla bilinen ShibariTurk ekibi yeni projeleri DAYATILAN BEDEN’i sundu:

Tarih boyunca dayatmalar, yıkılan roller ve yargılarla birlikte gelen normatif kalıpların
tahakkümü karşısında duran tüm varoluşlar mücadelesini sürdürmeye devam etmiştir.
ShibariTürk ekibinin öncülüğünde çağrısı yapılan, gönüllü modeller ve fotoğraf sanatçılarıyla birlikte yürütülen “Dayatılan Beden” isimli projede shibari ile norm dışı bedenlerin varoluş biçimlerinin bütünleştiğini görebiliyoruz.

“Doğum, yaşam, ölüm… İlk sancılardan itibaren insanların yaşadığı ve son nefesine kadar
kimi zaman yüzleştiği kimi zaman kaçmaya çalıştığı, kimi zaman savaştığı kimi zaman
anlaşabildiği; normlara, baskılara ve varoluş döngüsünde karşılaşılan tüm durumları iplerle
betimliyoruz…

Her varoluş biçimi, her beden biriciktir… Kuir varoluşlar, dragler, translar, kadınlar,
şişmanlar ve daha nicesi… Var olma biçimlerimize normlar dayatılıyor; uymamız gereken
roller birer kanun gibi yaşam boyunca karşımıza çıkıp bizleri tahakküm altında bırakabiliyor. Normativitenin dayanılmaz alçaklığına karşı inandığımız şeyi, politikamızı bu projede görselleştirmeye çalıştık.

“Dayatılan Beden” varoluş biçimlerimizi fiziksel, ruhsal ve sensüel olarak görselleştirme aracı olarak kullanıldı; bedenlere dışarıdan ve içeriden müdahaleleri anlatan imgeler oluşturulmaya çalışıldı.

Beden olumlama ve shibariyi birleştirdiğimiz projemizde eşitlenmeye giden yolu iplerle ördük.Hepimizin çeşitliliğinin biricik olduğunu yeniden hatırlayıp, iletişim aracımız olarak iplerden motivasyon aldık. Olumlandık, eşitlendik, bağlaştık…”

“Dayatılan Beden” proje ekibi aldıkları ilhamı ve motivasyonları bu şekilde aktarıyor.

Projenin fotoğraf sergisinin hem dijital alanlarda (online sergi) hem de fiziksel ortamda gerçekleşmesi planlanıyor. Tüm fotoğrafların yer aldığı basılı bir kitapçık da projenin takipçileri için yapılan hazırlıklar arasında. Sergi detaylarından ve daha fazlasından haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz.

Web sitesi: Dayatılan Beden // ShibariTurk

İnstagram: https://www.instagram.com/shibari.turk

Mail: hello@dayatilanbeden.com // hello@shibariturk.com

https://track.adform.net/C/?bn=47497305 1x1 pixel counter :