TSK’NIN CİNSEL YÖNELİM AYRIMCILIĞI ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Askeri Yargıtay, Askeri Ceza Kanunu’nun eşcinselliği ‘gayri tabii mukarenet’ olarak gören ve TSK’dan atılma sebebi sayan maddesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Madde, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Askeri Ceza Kanunu’nun (ACK), eşcinselliği TSK’dan atılma nedeni sayan maddesine, askeri yargının tepesinden itiraz geldi.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin’in haberine göre, Askeri Yargıtay 1. Dairesi, ilgili fıkranın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi ve iptal için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, başvuruda ilk incelemesini 3 Eylül’de yapacak. Karar, AYM’nin cinsel yönelimler konusuna bakış açısını ortaya koyacak.

Askeri Yargıtay’ın iptalini istediği ACK fıkrası şöyle: “Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması cezası verilir.”

AYM, kısa bir süre önce, nikah akdi olmadan karı-koca gibi birlikte yaşayan askerlere TSK’dan ihraç öngören yasa maddesinin iptal istemini reddetmişti.

TSK’NIN CİNSEL YÖNELİM AYRIMCILIĞI TARİHİ     

TSK’daki cinsel yönelim ayrımcılığı Harp Okulları’nı da kapsıyor. Resmî Gazete’de Nisan 2015’te yayınlanan Harp Okulları Yönetmeliğindeki değişiklik, eşcinselliği “ahlâka aykırı davranış” olarak tanımlayıp okuldan atılma sebebi olarak kabul ediyor. Yeni Harp Okulları Yönetmenliği, “homoseksüellik, gayri tabiî mukarenet [doğal olmayan ilişki] ve benzeri” davranışları ahlâka aykırı olarak kodluyor ve okuldan atılma sebebi olarak kabul ediyor.

Sağlık Yeteneği Yönetmenliği’ne Ocak 2013’te getirilen değişiklikle “cinsel kimlik ve davranış bozuklukları” bulunanlar Harp Okulları’na kabul edilmiyor. Yönetmelikte bu ifade daha önceden “psikoseksüel bozukluklar” ve “ileri derecede psikoseksüel bozukluklar” olmak üzere iki fıkra ile düzenleniyordu.

Disiplin Kanunu’na yine Ocak 2013’te yapılan değişiklik ise eşcinsel subayların işten atılmasına yol açıyor. Kanunda “ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” arasında “iffetsizlik” ve “gayri tabiî mukarenet” yer alıyordu.

CHP, TSK’DA DEĞİŞİKLİK TEKLİF ETMİŞTİ       

CHP, Şubat ayında verdiği İş Kanunu teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nu da kapsayacak şekilde şu değişiklikleri önermişti:

“Türkiye Cumhuriyeti özel ve kamu istihdamı için mesleki eğitim, temin, terfi, işten çıkarma, istihdam ve ücret koşulları da dâhil olmak üzere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı ortada kaldırılması ve yasaklanması,

“Polis ve askeri kuvvetlerde hizmet de dâhil kamu işlevlerinde istihdam ve her düzeyde kamu hizmetini içerecek şekilde kamu hizmetinin her alanında eşit istihdam ve terfi koşullarının temin edilmesi.”

Kaynak: KAOS GL