TÜRKİYE’DEKİ LGBTİ+’LARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İŞYERİNDE CİNSEL KİMLİĞİNİ GİZLİYOR

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Türkiye’de LGBTİ+ bireylerin çoğu iş hayatında cinsel yönelimini tamamen açık yaşayamıyor.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ve Kaos GL Derneği, ‘Türkiye özel sektör ve kamu çalışanı LGBTI+’ların durumu 2019 yılı araştırması’nı açıkladı. ’10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde yapılan tanıtım toplantısında cinsel yönelimin insan hayatının bir parçası olduğu ve iş hayatında da bu amaçla önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Bulgular

Türkiye’de beşinci yılını dolduran çalışma dahilinde yürütülen araştırmadan öne çıkan bulgular şöyle:

Çalışanların çok azı iş hayatında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya interseks durumuna dair tamamen açık davranabiliyor.

Çalıştığı kurumda cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özellikleri yönünden ‘tamamen açık’ olduğunu beyan eden kamu sektöründen katılımcıların oranı yüzde 4.4. Özel sektördekilerde ise oran yüzde 17.4.Reklam

Rapora göre özel sektörde katılımcıların yüzde 15.9’u işe giriş sürecinde tamamen açık olduğunu beyan ediyor. Bu oran kamu sektöründen katılımcılar arasında ise yüzde 2.1’e düşüyor.

Kamuda ayrımcılık ve nefret söylemiyle karşılaşma riski daha fazla

Bulgular, LGBTİ+ çalışanların ayrımcılık ve nefret söylemiyle karşılaşma riskinin kamuda özel sektörden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kamu çalışanı LGBTİ+’ların yüzde 95,6’sı görev yaptığı kurumda cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özellikleri konusunda tamamen açık davranamıyor.

Özel sektörde çalıştığı kurumda cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliğine dayalı ayrımcılığı önlemeye yönelik kural veya kurullar olduğunu beyan eden katılımcıların oranı yüzde 10.8.

Özel sektörde her iki kişiden biri ayrımcılıkla karşılaşıyor

Çalıştığı kurumda bizzat ayrımcılıkla karşılaşan özel sektör çalışanlarının oranı yüzde 50. Yani özel şirkette çalışanların her ikisinden biri ayrımcılıkla karşılaşıyor. Cinsel kimliğini kapalı yaşayanların varlığı ise bu oranın daha da yüksek olabileceğini gösteriyor.

Kamuda ayrımcılıkla karşılaşmayanların oranı yüzde 11. Bu bireyler, durumun cinsel kimliklerini açık yaşamadıklarından kaynaklandığını düşünüyor.

Araştırmanın künyesi

Araştırmaya 228 kamu çalışanı, 772 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 1000 kişi katıldı.

Kamu sektöründe çalışan katılımcıların yüzde 81’i 18-35 yaş arasında; yüzde 90’ı lisans, önlisans ya da lisansüstü mezunu. Ankete katılanların yüzde 65.8’i çalıştığı işyerinde altı yıldan az süredir görev yapıyor.

Özel sektörde çalışan katılımcıların yüzde 86’sı 18-35 yaş arasında; 82’si lisans, önlisans ya da lisansüstü mezunu. Ankete katılanların yüzde 86.6’sı çalıştığı işyerinde altı yıldan az süredir görev yapıyor.

Örneklem ağırlıklı olarak genç, lise sonrası eğitim almış ve kısa süredir kamu ve özel sektörde çalışan bireylerden oluşuyor.

Kaynak: DİKEN