E-TİCARETTE +18 UYARISI LGBTİ+ İÇERİKLİ ÜRÜNLERE DEĞİL SADECE CİNSEL SAĞLIK ÜRÜNLERİNE

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üyesi ve Tüketici Konseyi TTB temsilcisi Hakan Giritlioğlu bugün çıkan haberlerle ilgili düzeltme yaptı. Giritlioğlu, e-ticaret sitelerinde LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin değil cinsellik ve erotizm içeren, tüm cinsel yönelimlere yönelik ürünlerin eşit olarak +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Gün içinde çıkan Ticaret Bakanlığının Reklam Kurulunun, LGBTİ+ temalı ürünlerin 18+ uyarısı ile alınabileceğine yönelik  kararın oy birliği ile alındığına yönelik haberlere, 2 kurul üyesi tarafından açıklama getirildi. Konu için  konuşan TTB (TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ) ve TBB (TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ) temsilcileri cinsel ayrım içermeyen bir uygulama hazırlamaya çalıştıklarını bildirdi.

İlgili konuda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üyesi ve Tüketici Konseyi TTB temsilcisi Hakan Giritlioğlu, e-ticaret sitelerinde LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin değil cinsellik ve erotizm içeren, tüm cinsel yönelimlere yönelik ürünlerin eşit olarak  +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdiğini söyledi. 

Gün içinde çıkan ”LGBTİ temalı ürünlere +18 uyarısı” konulu haberler  için ulaştığımız  tabipler birliği temsilcisi Hakan Giritlioğlu,’ İmzaladığımız kararda tüm cinsel içerikli ürünlere yönelik +18 ibaresi olmalıdır. Bunun dışındaki LGBTİ temalı ürünleri kapsayan bir karar olarak değerlendirilmemeli dedi.

Giritlioğlu, uygulamanın  cinsellik içermediği halde sadece ayrımcı ve ötekileştirici olarak uygulanması karşısında muhalefet şerhlerinin saklı olacağını kaydetti.

TBB’nin Ticaret Bakanlığı reklam kurulu üyesi Av. Gülten Ayana ise cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğine duyarlı olduğunu ileterek,‘ Tüm cinsel yönelimlere yönelik ürünlerin eşit olarak  +18 ibaresiyle satışa sunulması gerekiyor. Yanlış algıya hizmet etmemeliyiz. Amacımız çocukların her türlü istismardan korunması. Gökkuşağı renkli ürünlerin sırf bu yüzden +18 e girmesi gibi bir niyetimiz olmadı.‘ dedi.

HABER: ERKAN ALTAY